top of page

Nyheder

Instruktion til VTR d. 3. december 2017

NYHED: Løberministeriet kommer - julegaven er sikret

Sorø Sønderskov - PDF

Mødested:

Skolevej

Registrering og aflæsning i klubhuset. Start og mål som angivet på kortet.

Parkering ved P’er – På Elmevej er der en bred vej – brug vestsiden. Parkering skal være lovlig.

Pas på anden trafik.

Væske og pølser:

Efter løbet er der mulighed for at købe pølser med brød kr. 10,- og 2 stk. kr. 15.

Vand og evt. iblandet saft er gratis.

Afmærkning:

Skærm på hjørnet af Elmevej/Næstvedvej og Skolevej/Næstvedvej.

Afstande:

Parkering --> Stævnecenter: 20 m – 250 m

Stævnecenter --> til Start: 400 m.

Mål --> Stævnecenter: 150 m

Kort:

Sønderskov Nord og Midt, Tegnet 2014 løbende rettelser til november 2017.

Ækvidistance 2,5 m. og målestok på 1:10.000. Sort-Mini i 1:7.500.

Postdefinitioner:

IOF symboler. Trykt på kortet for alle baner. Løse definitioner. Husk holder.

Terræn:

Typisk Vestsjællandsk blandingsskov Generelt god gennemløbelighed.

I flere områder er der indslag af ung bøgebevoksning som nedsætter løbbarheden og udsynet. Visse grøfter er temmelig vandfyldte pga. den smule regn der er faldet på det sidste 😊

Området gennemskæres af jernbanen som alle skal passere. Alle skal have post 137 og 127 – så husk dem!

Baner:

Grøn (begynder) 2,8 km. 9 p. Snitslet langs dige til post 1 og 2.

Hvid (let) 3,8 km. 14 p.

Gul (mellemsvær) 4,2 km. 15 p.

Sort, mini (svær) 3,6 km. 14 p.

Sort, kort (svær) 4,6 km. 14 p.

Sort, mellem (svær) 6,7 km. 19 p.

Sort, lang (svær) 9,5 km. 23 p.

Kontrolenheder:

Der løbes med Sportident. Husk brik. (leje af brik: kr. 10,-)

Start:

Kort tages startøjeblikket – fra kasser. Dog får grøn og hvid udleveret kortet før start. Der startes som ”put and run”. Starttid fra kl. 10.00 til 11.00.

Indskrivning:

Fra kl. 9.30.

Postmarkering:

Der benyttes sportident på spyd med skærm. Numre på SI-enheden.

Målprocedure-VIGTIGT:

Efter målgang aflæses brik – gå over til klubhuset. Man SKAL uanset hvad henvende sig i stævnecentret.

Resultater:

Offentliggøres på www.oksorø.dk så hurtigt som muligt efter løbet og forventeligt allerede på løbsdagen. Samlet pointstilling offentliggøres på www.okr.dk

Startafgift:

Kr. 15,- for børn u. 16 år. Øvrige kr. 30,-. Kontant på dagen. Brik kr. 10,- for leje.

Mobilepay: 88243 Orienteringsklubben Sorø.

Banelægger:

Kristian Kærsgaard Hansen

Stævneansvarlig:

Kristian Kærsgaard Hansen (( 40904309

Stævnehjælp:

Jens Frandsen

bottom of page