top of page

Nyheder

Referat fra generalforsamlingen d. 27. februar 2108


Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Ad 1. Ole Ring valgt. Mette Filskov valgt til referent.

Ad 2. Formandens beretning er vedhæftet. Flg. skal fremhæves:

 • Vi er stadig i 2. division !

 • Træningskalender for forår 2018 kommer snarest på hjemmesiden

 • Klubfesten skal gentages

 • Klubtøj sælges stadig i stor stil - bestil hos Anette Pind

 • DM mellem og Midgårdsormen var en stor succes

 • Find Vej 5. maj - følges op med træning d. 9. maj

 • Clement og Morten går i gang med at revidere Store Bøgeskov

 • Der er mange hjælpere til Ungdomstræning - dejligt

 • Martin fortsætter som tovholder af Sorø Sø Rundt - det er 1. september - vi skal rydde stien rundt om søen 1-2 uger før

 • Spring cup sprint kortet er blevet godkendt af kortkonsulent

 • OK Sorø har en deltager i H 90 til WMOC i 2018 - Walther Lund

Ad 3. Kassereren gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

Ad 4. Forslag om at vi skal lave div match for 3.- 6. div. d. 23. september 2018.

Her var åben debat bl.a. blev der diskuteret:

 • skal vi bruge Sønderskoven og hvem skal revidere det ?

 • hvad er økonomien i arrangementet

 • vi skal have lyst - ikke spænde buen for hårdt

 • vi vil ikke gå på kompromis med kortkvalitet og banelægning

 • vi har forpligtelse til at lave et div løb

 • det giver træning og erfaring i at være stabile til at lave store arrangementer, der skal ikke gå for lang tid imellem at vi påtager os det

 • Janus er interesseret i at være stævneleder

 • Morten er interesseret i at være banelægger

Ved debattens afslutning var der overvejende stemning for at vi kan påtage os dette arrangement og bestyrelsens arbejder videre ud fra denne tilkendegivelse.

Ad 5. Kristian Kærsgaard blev genvalgt som formand, Mette Filskov og Kåre Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Stig Møller blev nyvalgt i stedet for Martin Munk, der ikke ønskede genvalg.

Genvalg til Revisor Jens Frandsen samt revisorsuppleant John Pedersen

Ad 6. Kontingentet blev fastsat til 400 kr årligt for både voksne og ungdom.

Ad 7. Martin fik stor tak for sit arbejde i bestyrelsen gennem flere år, dejligt at han fortsat vil tage en tørn med Sorø Sø Rundt.

bottom of page