top of page

Nyheder

Generalforsamling den 23. februar 2022


Indkaldelse til generalforsamling i Orienteringsklubben SORØ:


Onsdag den 23. feb. 2022 kl. 19.00

i Blå Sal på Frederiksberg Skole.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar


Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastlægges for næstkommende år, således at kontingentet der eksempelvis betales i år er besluttet sidste år.


På valg til bestyrelsen er:

Kristian Kærsgaard (formand)

Kåre Sørensen

Stig Møller

Mette Filskov


Mette ønsker ikke genvalg

Kristian ønsker at stoppe som formand, evt. nu eller senest til generalforsamlingen i 2023.


Efter og under generalforsamlingen vil der være et lettere traktement

Comentários


bottom of page