top of page

Nyheder

Indbydelse og instruktion til VTR-finale.
Søndag d. 13/3 2022 i Sorø Sønderskov


Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning af ikke forhåndstilmeldte.

kl. 10.30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte)

kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)

kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.


Tilmelding til løb + kaffebord senest onsdag 9/3 kl 24.00. på TILMELD HER Betaling sker klubvis. Der fremsendelse en opgørelse over tilmeldte løbere til de enkelte klubbers kasserer.


Startliste
.pdf
Download PDF • 4KB


Tilmelding på dagen muligt mod kontant betaling. Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start uanset om de har løbet 6 tællende løb.

Ikke forhåndstilmeldte løbere på sort, blå og gul bane kan ikke få et samlet resultat i den gennemgående konkurrence.


Pris

15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige.
Baner

Svær, Sort, Lang 7½-10 km

Svær, Sort, Mellem 6-7 km

Svær, Sort, Kort u. 60 år 4-5 km

Svær, Sort, Kort o. 60 år 4-5 km 1:7.500

Svær, Blå, Mini u. 60 år 3-3,5 km

Svær, Blå, Mini o. 60 år 3-3,5 km 1:7.500

Mellemsvær, Gul 4-5 km

Let, Hvid 3-3,5 km

Begynder, Grøn 2-3 km


Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.


Point

For Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er ligeledes tællende.

For Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb omregnet til tidshandicap + tid afslutningsløb. Hvert misset point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek..

Afslutningsløb - Program/Præmier

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30.

Sorte, Blå og Gul baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst.


Krav

Der bruges IOF-symboler. Der anvendes Sport-Ident. Banernes kvalitet prioriteres højt. Der er fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start. Løbskort på Sort, Kort over 60 år + Blå Mini over 60 år er i 1:7500. Der vil være væske efter løbet.

Resultatet af den gennemgående VTR-konkurrence offentliggøres ved kaffebord og der vil efterfølgende være præmieoverrækkelse.

Alle resultater publiceres på OK Sorøs hjemmeside efter løbet.


Parkering

Der skal parkeres på p-pladsen ved Sorø station. Der er ikke parkeringsmulighed på Skolevej.


Stævneplads

I gården ved OK-Sorøs klubhus, Skolevej 3

Her forefindes toilet


Afstande

Parkering til stævneplads ca. 600 m.

Stævneplads til start ca. 350 m.


Kort

Sorø Sønderskov 1:7.500 og 1:10.000

2,5 m ækvidistance.


Terræn og løbsområde

Overvejende flad blandingsskov, med udbygget stinet. Skoven bærer visse steder præg af intensivt skovbrug.


Stævneleder

Kasper Levring

mob. 41 40 49 38Comentarios


bottom of page