Nyheder

Instruktion til VTR i Slagelseskovene den 5. december 2021

UNDER REVISION - endelig version fredag den 3. december

COVID-19:

Skal der stå noget her udover at vi anbefaler en test og passer på hinanden?Mødested/Parkering:

Gardehusarkasernes store P-Plads - https://goo.gl/maps/YJcLSATfRJBgS3K96


Afstande:

Parkering - start: ca. XX meter.

Mål - parkering: ca. XX meter.


Terræn:

Typisk sjællandsk blandingsskov overvejende bestående af bøgeskov, med varierende bevoksninger af nåletræer og birkeskov. Kurvebilledet er overvejende småkuperet. Gennemløbeligheden er overordnet god, afbrudt af partier hvor gennemløbeligheden er reduceret. På øvelsesterrænet er der god løbbarhed og græsset er ikke højt.Kort:

Tegnet 2017 og revideret løbende frem til novmeber 2021. Unøjagtigheder kan forekomme. Ækv. 2,5 m. 1:10.000.

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme mountainbike- og kampvognsspor, der ikke er med på kortet, ligesom der nogle steder kan være fældet siden sidste kortrevision.


Baner:

I henhold til VTR-reglementet. De præcise banelængder oplyses senere.

Sort kort og mini (blå) forefindes kun i 1:7.500.


Kontrolenheder og markering:

Der løbes med Sportident. SI-brikker kan lejes for kr. 10.- Bortkomne brikker erstattes til dagspris.


Der benyttes sportidentspyd med orange/hvid skærm


Print:

Mini og kort sort findes i 1:7.500.


Postdefinitioner er trykt på kortet samt løse ved start.


Start og startafgift:

Indskrivning fra 9.45, første start kl. 10.00. Kortet udleveres i startøjeblikket, dog får grøn og hvid udleveret kortet et minut før start. Der startes som ”put and run”. Der vil være bemandet ved start.


Kr. 15,- for børn u. 16 år. Øvrige kr. 30,-. Kontant eller via MobilePay på dagen.


Væske:

Forefindes kun ved mål.


Resultater og o-track:

Banerne lægges på O-Track efter stævnet.

Resultater kommer på denne side om aftenen


Banelægger:

Henrik Vestergaard


Stævnepersonale:

Tine Demandt John Pedersen Jan Sørensen Kristian K. Hansen